Pagkakasunod-sunod ng mga Aralin (HEKASI 6)
Friday June 25th 2010, 9:24 pm
Filed under: Grade 6

 1. I. Yunit I – Ang Ating Populasyon
  1. A. Ang Populasyon ng Pilipinas
   1. Kasaysayan ng Paglaki ng Populasyon ng Pilipinas
   2. Laki ng Populasyon
   3. Mga Katangian ng Populasyon
   4. Kasarian ng Populasyon
   5. Kapal ng Populasyon
   6. Mga Suliraning Dulot ng Lumalaking Populasyon
  2. B. Iba’t ibang Pangkat ng Pilipino
   1. Pangkat ng Cordillera
   2. Pangkat ng Sierra Madre
   3. Pangkat ng mga Negrito
   4. Pangkat sa Palawan
   5. Lumad ng Mindanao
   6. Pangkat ng mga Muslim
   7. Klasipikasyon ni Felipe Landa Jocano
  3. C. Ang Mamamayang Pilipino at mga Karapatan at Tungkulin Nila
   1. Mga Uri ng Mamamayan
   2. Mga Batayan ng Pagkamamamayan
   3. Pagkapasa ng Pambansang Batas Blg. 9225
   4. Pagkawala ng Pagkamamamayang Pilipino
   5. Mga Karapatan ng Mamamayang Pilipino
   6. Mga Uri ng Karapatan
   7. Mga Tungkulin ng Bawat Mamamayan
  4. D. Araling Transpormatibo – Ang Kababaihan sa Pamahalaan
   1. Elisa Ochoa
   2. Carmen Planas
   3. Tecla San Andres Ziga
   4. Cecilia Muñoz-Palma
   5. Corazon Aquino
   6. Corazon “Dinky” Soliman
   7. Haydee Yorac
   8. Ana “Risa” Hontiveros-Baraquel
   9. Liza Largoza-Maza
   10. Loren Legarda
 1. II. Yunit II – Ang Ating Likas na Yaman
  1. A. Ang Daigdig ng Tao
   1. Kalawakan
   2. Kalupaan
   3. Katubigan
   4. Kontinente at Karagatan ng Daigdig
   5. Ang Kontinente ng Asya
   6. Mga Katangiang Pisikal ng Pilipinas
   7. Mga Trahedyang Pangkapaligiran
   8. Paggamit ng Mapa at Globo
   9. Mahahalagang Guhit
  2. B. Ang Kagubatan at Lupain ng Pilipinas
   1. Iba’t ibang Uri ng Gubat sa Pilipinas
   2. Ang Kagubatan ng Pilipinas
   3. Pakinabang ng Tao mula sa Kagubatan
   4. Mga Suliraning Pangkagubatan
   5. Lupang Agrikultural
   6. Mga Epekto sa Kalusugan ng mga Pestisidyo
  3. C. Mga Anyong Tubig ng Pilipinas
   1. Lawa
   2. Ilog
   3. Mga Pakinabang ng Tao mula sa mga Anyong Tubig
   4. Polusyon ng Tubig
   5. Mga Mapagkukunan ng mga Isda sa Pilipinas
   6. Philippine Clean Water Act of 2004
  4. D. Araling Transpormatibo – Mga Proyektong Pangkalikasan
   1. Pagdedeklara sa mga Piling Lugar Bilang Protected Areas
   2. Sampung Pangunahing Protected Areas sa Pilipinas
   3. Mga Uri ng Basura
   4. Wastong Pagbabasura
   5. Pinagmumulan at Uri ng mga Solidong Basura
   6. Composting
 1. III. Yunit III – Ang Ating Pamahalaan
  1. A. Ang Estado ng Pilipinas
   1. Ang Estao at ang mga Elemento Nito
   2. Mga Karapatan ng Estado
   3. Mga  Uri ng Pamahalaan
   4. Mga Uri ng Demokratikong Pamahalaan
   5. Mga Sangay ng Demokratikong Pamahalaan
   6. Ang Konstitusyon ng Pamahalaan
   7. Pagbabago ng Konstitusyon
  2. B. Ang Pamahalaan ng Pilipinas
   1. Republika Sentralisado
   2. Pampanguluhan
   3. Pagpapatupad sa mga Batas
   4. Pagpaparusa sa mga Lumalabag sa Batas
   5. Antas ng Pamahalaan ng Pilipinas
   6. Proseso ng Pagsasabatas
   7. Mga Tungkulin ng Pamahalaan ng Pilipinas
  3. C. Kasaysayan ng Pamahalaan ng Pilipinas
   1. Panahon ng Barangay
   2. Pamahalaang Espanyol
   3. Pamahalaang Pambansa
   4. Pamahalaan ng Katipunan
   5. Pamahalaang Rebolusyonaryo
   6. Replublika na Biak-na-Bato
   7. Diktatoryal na Pamahalaan
   8. Unang Republika ng Pilipinas
   9. Pamahalaan ng Panahon ng Amerikano
   10. Ikawalang Republika ng Pilipinas
   11. Ikatlong Republika ng Pilipinas
   12. Ikaapat na Republika ng Pilipinas
   13. Ikalimang Republika ng Pilipinas
   14. Kasaysayan ng Konstitusyon
  4. D. Araling Transpormatibo – Korapsiyon sa Pamahalaan
   1. Mga Uri ng Korapsiyon
   2. Mga Uri ng Tiwaling Gawi
   3. Mga Epekto ng Korapsiyon
   4. Mga Paraan para Sugpuin ang Korapsiyon
 1. IV. Yunit IV – Ang Ating Ekonomiya
  1. A. Ang Kabuhayan ng Pilipinas
   1. Mga Pangunahing Produktong Agrikultural
   2. Mga Pangunahing Produktong Iniluluwas
   3. Iba pang Ikinabubuhay ng mga Pilipino
   4. Mga Industriya ng Yaring Produkto
   5. Ilang Industriya sa Bansa
   6. Papel ng Overseas Filipino Workers
  2. B. Mga Samahang Pangkabuhayan
   1. Mga Gawain ng Samahang Pangkabuhayan
   2. Mahahalagang Sektor sa Kabuhayan ng Bansa
   3. Mga Sangkap ng Produksiyon
   4. Pagsukat sa Kaunlaran ng Pilipinas
   5. Mga Mahahalagang Sangkap para sa Pag-unlad
   6. Mga Karapatan ng Konsyumer
  3. C. Kasaysayan ng Ekonomiya ng Bansa
   1. Bago Dumating ang mga Mananakop
   2. Panahon ng Pananakop
   3. Panahon ng Republika
  4. D. Araling Transpormatibo – Karapatan sa Tirahan at Lupain ng mga Ninuno
   1. Batayan sa Pagsukat sa Kaligtasan at Kaayusan ng Tirahan
   2. Suliranin sa Pabahay
   3. Ang Pagbuo ng Mapa ng Teritoryo ng mga Ninuno

Sanggunian: “Ang Lahing Pilipino, Dakila at Marangal 6”, nina Lazelle Rose Pelingo, Ela Rose Sablaon, at Laura Mendoza, Rex Bookster, Inc.

     
6 Comments so farLeave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

(required)

(required)